Alicia Hadrys

Alicia Hadrys

Expertka na internacionalizáciu rodinných podnikov. Riaditeľka Centra pre rodinné podniky špeciálneho určenia UEP. Expertka Európskej únie, PARP a Inštitútu pre rodinné podnikanie.
Prednáša na Univerzite WSB a Lethbridge University v Kanade. Členka medzinárodnej organizácie IFERA (International Family Enterprises Research Academy) združujúcej výskumných pracovníkov a rodinné podniky z celého sveta, členka Európskej rady pre malé podniky a podnikanie (ECSB) a organizácie Vital Voices.