Jacek Lipiec

Jacek Lipiec

Profesor na Katedre rodinného podnikania na Varšavskej ekonomickej škole. Spoluautor konceptu Rodinné podnikanie Roleski – Ústava rodinnej firmy Roleski (2010) a  Štatút rodinného dedičstva skupiny Łapaj (2011). Zúčastnil sa ako odborník na štúdií Rodinné podniky v Európe – zdroj ekonomického rastu a lepších pracovných miest, vypracovanej pod vedením Prof. Jan Klimek, riaditeľa Inštitútu podnikania na Varšavskej ekonomickej škole. Expert z Family Business Institute v Poľsku na oblasť výskumu, má bohaté skúsenosti v oblasti rodinných ústav a špecializuje sa na oblasti ako riadenie rodinného podniku a udržateľné (zelené) financie. Odborník na tematiku Family Governance.