Rebeka Trepačová

Rebeka Trepačová

Poradkyňa pre jednotlivca, pár a rodinu, certifikovaná koučka a trénerka pre oblasť individuálneho rozvoja ľudí. Vo svojej praxi využíva dlhoročné skúsenosti s prácou s klientmi nie len zo súkromného sektora ale aj z klinickej praxe, z oblasti poradenstva pre jednotlivca, pár, rodinu a skupinu, aj v kontexte straty, zármutku a traumy. Má skúsenosti s lektorovaním a supervíziou v modeli Virginie Satirovej, prácou so skupinami, seminármi, výcvikmi pre profesionálov i verejnosť, supervízie pre frekventantov a absolventov psychoterapeutických výcvikov. V praxi pôsobí aj ako lektorka a trénerka najmä v problematike soft skills, vzťahov, sebapoznania a emócií. Skúsenosti z rôznorodých pracovných prostredí jej umožňujú uplatňovať vedomosti hlavne k praktickému využitiu u klientov.