Birgitta Bondonno - spíkerka MKRF2024 - Medzinárodný kongres rodinnych firiem

Birgitta Bondonno – spíkerka MKRF2024

Birgitta Bondonno

Birgitta Bondonno

Právnička a riaditeľka Moore Stephens a Moore Multi-Family Office

Monako

Birgitta Bondonno je francúzska právnička a už viac ako 20 rokov sa zaoberá cezhraničnou problematikou pre súkromných klientov v Monaku. Vďaka dôkladnej znalosti miestnych zákonov a predpisov pomáha klientom a poskytuje im poradenstvo v otázkach relokácie, nehnuteľností, daní a majetkového plánovania.

Birgitta nastúpila do spoločnosti Moore Stephens v roku 2011. Poskytuje odborné znalosti v oblasti francúzskych a monackých nehnuteľností a radí v oblasti holdingových štruktúr a ich daňových a občianskoprávnych dôsledkov.

Birgitta sa osobitne zaujíma o otázky medzinárodného práva súkromného a má solídne skúsenosti s otázkami dedičstva a plánovania pred nástupníctvom vrátane závetov a štruktúrovania prostredníctvom trustov a nadácií. Pomáha aj family offices. Birgitta je členkou The Society of Trust and Estate Practitioners (STEP).