Erika Matwij - spíkerka MKRF2024 - Medzinárodný kongres rodinnych firiem

Erika Matwij – spíkerka MKRF2024

Erika Matwij

Erika Matwij

Expertka na rodinné podnikanie a prezidentka Inštitútu Rodinného Businessu

Inštitút Rodinného Businessu

Slovensko

Erika Matwij je expertka na stratégiu a riadenie v rodinných firmách na Slovensku a majiteľka spoločností Human Inside a Inštitút Rodinného Businessu. Vyše 12 rokov podporuje rodinné podniky v oblasti stratégií, sprevádza ich v procesoch nástupníctva a generačnej výmeny, vedie rodinné rady v rodinných firmách a spisuje rodinné ústavy.

Organizuje Medzinárodný kongres rodinných firiem, založila a vedie Akadémiu Nástupcov a Akadémiu Nestorov, podporuje nielen zakladateľov, ale aj nástupcov v procese preberania rodinnej firmy. Je členkou Medzinárodnej akadémie pre výskum rodinných podnikov IFERA ako jediný zástupca zo Slovenska.