R. Adam Smith - spíker MKRF2024 - Medzinárodný kongres rodinnych firiem

R. Adam Smith – spíker MKRF2024

R. Adam Smith

R. Adam Smith

Expert na rodinné podnikanie, investície a strategické riadenie

USA

Strategický poradca, tvorca transakcií a finančník pre globálne súkromné spoločnosti. Veterán v predstavenstve od roku 2002. Dôveryhodný poradca family offices, investorov, zakladateľov, správnych rád, generálnych riaditeľov. Viacnásobný podnikateľ, člen správnej rady, zakladateľ, generálny partner, filantrop.

R. Adam Smith je popredný odborník na financovanie súkromných spoločností, family offices a stratégie, ktorý od polovice 90. rokov pôsobil ako investor, poradca a/alebo finančník vo viac ako päťdesiatich spoločnostiach podporovaných rizikovým a súkromným kapitálom. Adam sa počas svojej profesionálnej kariéry, ktorá začala v roku 1993, podieľal na transakciách v miliardových hodnotách.

Adam je výkonným riaditeľom v spoločnosti Salomon Brothers, ktorá je obnovenou silou v oblasti investičného bankovníctva – pôvodne bola založená v roku 1910 a patrí medzi najuznávanejšie firmy na Wall Street. Adam je vedúcim globálnych fúzií a akvizícií vo firme, riadi vzťahy s klientmi z family offices, realizuje globálne poradenstvo a zastupuje firemnú značku firmy.

Prostredníctvom súkromných kapitálových partnerstiev, ktoré od roku 2002 priamo viedol a/alebo sponzoroval, Adam investoval do viac ako tucta súkromných spoločností (vrátane siedmich akvizícií) s celkovým obratom 600 miliónov USD a viac ako 250 miliónmi USD vloženého vlastného kapitálu, pričom v každej spoločnosti zároveň vytvoril a pôsobil v predstavenstve alebo poradných radách.

Adam je ženatý a hrdý otec troch detí, aktívne sa venuje zahraničným záležitostiam, umeniu, dizajnu a je vášnivým zberateľom. Adam bol hostiteľom, patrónom a/alebo sponzorom mnohých podujatí súvisiacich s umením vrátane International Fine Art and Antique Show, Weill Carnegie Recital Hall, The Avenue Show.