Rodinná ústava: Budovanie trvalých hodnôt a úspechu

Rodinná ústava: Budovanie trvalých hodnôt a úspechu

V rámci tohto interaktívneho workshopu sa zameriame na dôležitosť rodinnej ústavy pre rodinné firmy a prečo je dôležité integrovať ju do každodenného života vašej rodinnej firmy. Budeme spoločne preskúmavať kľúčové prvky rodinnej ústavy a diskutovať o tom, ako môže slúžiť ako základný pilier vášho podnikania a rodinného života.

Tento workshop vám poskytne ochutnávku praktických nástrojov, ktoré vám môžu pomôcť vytvoriť a udržiavať silnú rodinnú firmu prostredníctvom efektívnej rodinnej ústavy.

Čo sa počas workshopu dozviete:

  • Porozumiete tomu, čo je rodinná ústava, jej výhodám a ako môže poslúžiť pri riadení firmy a rodinných vzťahov.
  • Zistíte, ako vytvoriť mechanizmy na riešenie konfliktov a zlepšiť komunikáciu medzi členmi vašej podnikateľskej rodiny.
  • Dozviete sa, akým rizikám môžete predísť v procese generačnej výmeny.

Konzultant: Erika Matwij