Aleš Bednařík

Aleš Bednařík

Aleš vedie školenia zamerané na rozvoj sociálnych, komunikačných, manažérskych a obchodníckych zručností. Venuje sa aj témam psychológie šťastia a negatívnemu vplyvu digitálnych technológií na psychické zdravie a vzťahy. Je senior tréner a konateľ firmy B-Form, s.r.o.

Aleš vyštudoval psychológiu na FFUK Bratislava a absolvoval dlhodobý psychoterapeutický tréning (Person Centered Approach, certifikovaný Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou) a viacero ďalších tréningov v riešení konfliktov, mediácie, koučingu, NLP coach, lektorských, facilitačných a koučingových zručnostiach.

Na školeniach sa zameriava najmä na rozvoj praktických zručností, simulovanie reálnych situácií a neformálnu atmosféru pri učení, ktorá umožňuje účastníkom efektívne učenie pre prax.
Aleš je zároveň extrovert, nadšený diskutér a srdečný človek a tak stretnutia s ním sú nielen učením, ale aj zábavou. Racionalita a emocionalita sa vôbec nevylučujú.