Jaroslav Smetana

Jaroslav Smetana

ALBIXON je popredným výrobcom bazénov a bazénového zastrešenia v Európe a expanduje aj na ďalšie kontinenty. Svoje výrobky vyváža do 70tich krajín sveta a na trhu je viac ako 30 rokov. Za tú dobu namontovala firma 30 tisíc bazénov a 90 tisíc zastrešení. Firma je riadená manažmentom mimo rodinu, ktorá už v druhej generácii rozvíja ďalšie podnikateľské zámery a diverzifikuje tak rodinný majetok.