Princ Michael z Lichtenštajnska

Princ Michael z Lichtenštajnska

VIDEO POZVÁNKA

Princ Michael z Lichtenštajnska je výkonným predsedom Industrie- und Finanzkontor Etablissement, poprednej trustovej spoločnosti s tradíciou a odbornými znalosťami v oblasti dlhodobého a viacgeneračného uchovávania bohatstva, rodinných hodnôt a podnikov. Okrem toho je zakladateľom a predsedom Geopolitical Intelligence Services AG, geopolitickej poradenskej spoločnosti a informačnej platformy so sídlom v Lichtenštajnsku, ako aj zakladateľom a vydavateľom nemeckého printového a online média DER PRAGMATICUS. Princ Michael z Lichtenštajnska je okrem toho členom Vedeckého poradného zboru Nadácie pre hospodársku správu a verejné právo vo Vaduze, členom Liechtenstein Finance e.V., členom Medzinárodného Inštitútu Dlhovekosti a tiež predsedom liberálneho think-tanku Európske centrum rakúskej ekonomickej nadácie.