Jana Pitková - spíkerka MKRF2024 - Medzinárodný kongres rodinnych firiem

Jana Pitková – spíkerka MKRF2024

Jana Pitková

Jana Pitková

Zakladateľka združenie KOLOBEH ŽIVOTA

Slovensko

Jana Pitková je prešovčanka, vyštudovaná etnografka a stále pôsobiaca folkloristka. Dlhé roky vlastnila a viedla agentúru, ktorá organizovala mnohé kultúrne akcie, koncerty a eventy. Vlastná rodinná tragédia ju priviedla k práci s rodinami, čo prišli o jedného, alebo viacerých blízkych členov.

V roku 2013 založila spolu s Majkou Demitrovou a s podporou Ligy za duševné zdravie občianske združenie Kolobeh života, ktoré pomáha rodinám pozostalých vyrovnať sa s ťažkou stratou najbližších. Ako štatutárka riadi prácu združenia, organizuje bezplatné letné tábory pre deti bez rodičov a pobyty pre mladé vdovy a vdovcov, dramaterapeutické dielne a ďalšie aktivity združenia ako Festival o kolobehu života a smrti „Deadline“.

Kolobeh života zastrešuje tri podporné skupiny pre pozostalých „Keď smrť rozdelí lásku príliš zavčasu“, „Podporná skupina smútiacich rodičov“ a „Cesta životom po strate rodiča“. Sama pracuje ako certifikovaná poradkyňa pre pozostalých. Spolu s Janou Gorst a Andreou Tóthovou realizuje jedinečné zážitkovo-vzdelávacie semináre „Dula pre umierajúcich“ na Slovensku a v Čechách.

V rámci osvety sa spolupodieľala na vydaní dvoch motivačných diárov Kolobehu života „Straty a nálezy“ a „Zázrak vďačnosti“. Je autorkou knihy „Štyri úlohy smútenia v kolobehu prírody“ a spoluautorkou knihy „Dve tváre smrti“, ktorú napísala s Katarínou Nádaskou. V roku 2017 získala v kategórii „Charita“ titul „Slovenka roka“.