Szymon Trzebiatowski

Szymon Trzebiatowski

Špecialista s vyše 20 ročnými skúsenosťami v oblasti financií a controllingu. Takmer 25 rokov pôsobil na riadiacich pozíciách v spoločnosti Volkswagen v Poznani, z toho 8 rokov ako člen správnej rady pre financie, organizáciu a IT. Líder mnohých inovatívnych projektov pre budúce riešenia mobility a nových pracovných metód na zefektívnenie organizačných procesov a vyššiu spokojnosť zamestnancov. Talentový mentor a kouč pre budúcich manažérov. Finančný mentor v individuálnom akceleračnom programe venovanom poľským technologickým startupom. Expert z Inštitútu Rodinného Businessu na oblasť financií a controllingu v rodinných firmách.