Štěpán Štarha - spíker MKRF2024 - Medzinárodný kongres rodinnych firiem

Štěpán Štarha – spíker MKRF2024

Štěpán Štarha

Štěpán Štarha

Právnik a partner v advokátskej kancelárii HAVEL & PARTNERS

HAVEL & PARTNERS

Slovensko

Štěpán Štarha je partnerom kancelárie HAVEL & PARTNERS. Špecializuje na zmluvné právo, právo duševného a priemyselného vlastníctva, oblasť práva informačných systémov a telekomunikácií, ochranu osobných údajov a na súkromné medzinárodné právo. Okrem toho sa zaoberá poskytovaním komplexného právno-daňového poradenstva v oblasti služieb pre privátnu klientelu.

Medzi jeho klientov patria nielen ultimatívny vlastníci úspešných slovenských i zahraničných podnikateľských zoskupení, ale aj vrcholoví manažéri či športovci. Právne poradenstvo poskytuje na Slovensku, kde pôsobí ako usadený európsky advokát, ale aj v Českej republike.

Popri členstvu v českej a slovenskej advokátskej komore je tiež členom AIJA – International Association of Young Lawyers. Štěpán vyštudoval okrem Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne tiež jej Ekonomicko-správnu fakultu. Zahraničné skúsenosti potom získal na John Marshall Law School v Chicagu.