Babocky Investment Office

Ako budovať medzigeneračný investičný majetok po vzore západných krajín?

Vizionársky pohľad na 100 rokov je kľúčom k dlhodobému investičnému úspechu. Efektívne plánovanie a správa rodinného majetku môžu zabezpečiť trvalý rast a prosperitu pre všetky budúce generácie.

Ako elegantne zvládnuť trhové krízy a využiť ich pre vyššie zisky?

Ako sa pripraviť na dane, zmeny politických režimov či obavy o nesprávne hospodárenie ďalších generácií?

Tento workshop sa zameriava na stratégiu a nástroje, ktoré západné krajiny využívajú na budovanie a udržanie medzigeneračného investičného majetku. Diskusia bude venovaná aj zvereneckým fondom a ďalším investičným nástrojom, ktoré sú esenciálne pre ochranu rodinného majetku.

Facilitátor:

Martin Babocký, zakladateľ Babocky Investment Office