Proces generačnej výmeny v rodinných firmách – ako ho zvládnuť?

Proces generačnej výmeny v rodinných firmách – ako ho zvládnuť?

Procesom generačnej výmeny Vás prevedie Ing. Andrea Chorváthová, manažérka podpory rodinných firiem, a priblíži Vám tieto témy:

- Kľúčové otázky pri procese generačnej výmeny v rodinnej firme

- Príklady dobrej praxe ako inšpirácia

- Aké poradenstvo ponúka SBA na podporu rodinného podnikania

O Slovak Business Agency

Slovak Business Agency je kľúčovou inštitúciou podporujúcou malé a stredné podnikanie na Slovensku. Našim poslaním je nielen podpora podnikania na národnej, regionálnej i miestnej úrovni, ale aj posilnenie konkurencieschopnosti firiem na zahraničných trhoch a podpora budovania podnikateľského prostredia. Do portfólia našich služieb patria napríklad mikropôžičky, účasť na medzinárodných podujatiach a rôzne oblasti profesionálneho poradenstva. Všetky nefinančné služby sú klientom poskytované bezodplatne.