Ako mi môžu pomôcť moje emócie?

Ako mi môžu pomôcť moje emócie?

Spoločnosť nás núti cítiť sa zle v súvislosti s emóciami. Učí nás ich potláčať. Blokovanie emócií vedie k úzkosti, depresii, a iným psychickým ťažkostiam, ale aj k problémom vo vzťahoch. Na všetkých úrovniach, v osobnom aj v pracovnom živote. Ich existencia má svoje opodstatnenie, sú obrovským ZDROJOM pre náš život.

Na workshope sa budeme venovať týmto témam:

  • Keďže emócie nevieme „myslieť“, potrebujeme ich vedieť „prežívať“
  • Skúsime vás nimi previesť, spoznať vlastný vnútorný svet
  • Pracovným nástrojom k ich spoznaniu je Trojuholník zmeny

Trojuholník zmeny vytvorila Hilary Jacobs Hendel a funguje pre každého naprieč kultúrami. Trojuholník je plánom návratu k pokoju a vyrovnanosti. Každý sa môže naučiť pracovať s Trojuholníkom, aby sa cítil lepšie.

Prednášajúci: Alena Hrčková & Igor Kundrát