Dušan Tomka

Dušan Tomka

Zakladateľ a partner advokátskej kancelárie ECOVIS DT LEGAL, ktorý viac ako 17 rokov vedie tím právnikov, orientovaný na poskytovanie komplexných právnych služieb a poradenstva zahraničnej a domácej korporátnej klientele pri jej pôsobení v rámci strednej Európy.
Expert v oblasti rodinného práva a právneho poradenstva pre oblasť private wealth, ktorá zahŕňa právne nástupníctvo, medzigeneračnú výmenu, tvorbu a optimalizáciu holdingových štruktúr.
Je členom Slovenskej advokátskej komory a okrem výkonu právneho poradenstva svoje znalosti posúva ľudom aj prostredníctvom intenzívnej publikačnej a prednášateľskej činnosti so zameraním na obchodné, pracovné a rodinné právo.