Family office a rodinná nadácia: Cesta k dlhodobej prosperite rodiny

Family office a rodinná nadácia: Cesta k dlhodobej prosperite rodiny

Čo majú spoločné významné rodiny Rockefellerovcov, Baťovcov, Porsche či vlastníkov banky Pictet s radom bežných slovenských či českých podnikateľských rodín?

Dôvtipne, efektívne a jednoducho nastavený systém správy majetku a jeho ochrany pred negatívnymi vplyvmi rodinných tragédií, vzťahových búrok, charakterových vád potomkov alebo ich životných partnerov ale aj inflácie, politických tlakov či dokonca vojnových konfliktov. Týmto nastaveniam sa venujeme v česko-slovenskom priestore 15 rokov a radi sa s Vami o skúsenosti aj farbisté príbehy v rámci diskusie či workshpov podelíme. Veríme, že nájdete dostatok inšpirácie ako majetok uchovať, ochrániť a optimálne kontinuálne rozmnožovať.