Linda Vaculčíková

Linda Vaculčíková

Zastrešuje a organizačne riadi jednotlivé projekty ako sú Akadémia Nástupcov či Medzinárodný kongres rodinných firiem, koordinuje vydávanie odborných publikácií a aktívne vyhľadáva nové obchodné partnerstvá.
LinkedIn