Manuela Mätzener

Manuela Mätzener

Dr. Mag. Manuela Mätzener, CBSC, CMC je zakladateľkou a výkonnou riaditeľkou iub GmbH (Institut für Familien & Betriebe|). Interdisciplinárny tím Inštitútu pre rodiny a podniky podporuje rodinné firmy v celom Rakúsku a vďaka holistickému a systémovému poradenskému prístupu napomáha pri úspešnom riadení podniku a generačnej výmene v osobných, rodinných a obchodných záležitostiach. Ako konzultantka sa Manuela špecializuje na generačnú výmenu v rodinných firmách a spolu s jej tímom zabezpečujú hladký priebeh tohto často delikátneho procesu.