Michal Kukula

Michal Kukula

Ako managing partner spoločnosti nebotra consulting sa venuje identifikácii a rozvoju podnikateľských potenciálov u klientov. Zmyslom je, aby pracovali efektívnejšie – z hľadiska postupov alebo hospodárenia a s dobrým pocitom. V roku 2005 spoluzaložil spoločnosť nebotra, v rámci ktorej má na starosti analýzy a zlepšovanie výkonnosti firiem z pohľadu organizačných a ekonomických aspektov. Má viac ako 15 ročné skúsenosti s identifikáciou trhových príležitostí, implementáciou transformačných opatrení na zlepšenie výkonnosti firiem a zmien vo výrobe smerujúcich k zvýšeniu pridanej hodnoty, s business developmentom a riadením styku so zákazníkmi, nastavením a riadením získavania zdrojov a projektovým riadením klientskych projektov. V rámci svojich aktivít viedol aj posudzovanie investičných projektov, strategické poradenstvo a zabezpečovanie správy aktív.