Sú vaše obchody skutočne ziskové

Sú vaše obchody skutočne ziskové

Ak by mala byť každá vaša objenávka zisková, ako je potom možné, že sa to rovnako neprejaví aj v koncoročnom výsledku hospodárenia? Stretávame sa s tým, že firmy predávajú a predbežne počítajú získovosť z priamych nákladov (materiál, obstarávacia cena). Avšak na konci roku sú často prekvapení, že výsledok hodpodárenia je iný, ako čakali.

Príčinou je nedostatočné mapovanie nepriamych nákladov (obslužné procesy) a nedostatočné premietnutie práce zamestnancov do ceny produktov a služieb.

Príďte sa pozrieť na to, ako jednoducho vám vieme pomôcť:

  • mať tieto nepriame náklady pod kontrolou
  • vedieť na čom pracujú vaši zamestnanci a ako to posúva firmu vpred
  • rozhodovať sa na základe faktov (a nie pocitov)

Moderátori: Andrijana Adámek, Ivan Šajban, Viktor Oravec, Eva Mačaiová